سیستم مدیریت درخواست

تصویر سیستم مدیریت درخواست مشتریان

سیستم مدیریت درخوست

این سامانه مربوط به دوره کارشناسی و در سال ۱۳۹۴ طراحی شده و صرفا جهت ارائه یک رزومه کاری برای بازدید کارفرما قرار داده شده است. در این سامانه سه سطح دسترسی کاربر، کارشناس و مدیر تعریف شده و با نام کاربری برای هر سطح دسترسی می توانید وارد سیستم شوید. نمونه نام کاربری و کلمه عبور:

admin -> 123456789

user -> 123456789

agent -> 123456789

عضویت

      
فراموشی رمز عبور  
سوالات متداول
سوال:

سوال آزمایشی 1  سوال آزمایشی 1

نام واحد سازمانی 1 - 01 - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

چکیده آزمایشی 1 چکیده آزمایشی 1 چکیده آزمایشی 1 

مشاهده ادامه مطلب>>
سوال:

سوال آزمایشی 2   سوال آزمایشی 2  سوال آزمایشی 2

نام واحد سازمانی 2 - 01 - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

چکیده آزمایشی 2  چکیده آزمایشی 2  چکیده آزمایشی 2  چکیده آزمایشی 2  

چکیده آزمایشی 2  چکیده آزمایشی 2  چکیده آزمایشی 2  

مشاهده ادامه مطلب>>
سوال:

سوال آزمایشی 3 سوال آزمایشی 3 سوال آزمایشی 3 

نام واحد سازمانی 3 - - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3  چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3  چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3  چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3 چکیده آزمایشی 3  

مشاهده ادامه مطلب>>
سوال:

سوال آزمایشی 4 سوال آزمایشی 4 سوال آزمایشی 4 سوال آزمایشی 4 

نام واحد سازمانی 4 - - ۱۳۹۸/۱۱/۱۲

چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 چکیده آزمایشی 4 

مشاهده ادامه مطلب>>